Vågfjädrar

Vågfjädrar är en fjädertyp som har utvecklats som ett alternativ till en traditionell tryckfjäder. Den är perfekt för små utrymmen – både axiellt och radiellt – när relativt höga krafter eftersträvas och rörelserna är små. Med vågfjädern kan i vissa fall fjäderhöjden reduceras med upp till 50 procent. Våra vågfjädrar tillverkas av plattvalsad fjädertråd och vi kan leverera fjädrar med ytterdiameter mellan 9 och 250 mm.

v?gfj?der

Vågfjädern sparar både utrymme och pengar

Exempel på ett fall där en vågfjäder visade sig mer lämplig än en tryckfjäder gällde ett fall där fjädern skulle rymmas i ett hål med diameter 47 mm och det fanns en axel invändigt med diameter på 38 mm. Fjäderns axiella rörelse var bara 2 mm och det var önskvärt att kunna minska bygglängden för konstruktionen. Bygglängden bestämdes till största delen av fjädern.

Byte till en lösning med vågfjäder gjorde att bygglängden reducerades från 12 till 6 mm. Samtidigt kunde fjäderkraften ökas med nästan 40 %, vilket också var positivt för applikationen som helhet. Vågfjädern var dessutom mer gynnsam tillverkningsmässigt, mycket beroende på att slipning av ändvarven inte behövs.

diagram

Diagrammet ovan visar principiellt vid vilken typ av utrymmen som olika tryckfjäderlösningar maximerar energilagringsförmågan. Små diameterförhållanden och små inbyggnadslängder är de utrymmen där vågfjädern är mest lämpad.

 

En ledande producent inom fjädertillverkning och ringar.

The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.