Om oss

Stece fjädrar är i dag en ledande producent inom fjädertillverkning och ringar i dimensionsområde 0,2-10mm trådtjocklek, och clips i bandmaterial inom området 0,1-2 mm tjocklek. Vi har även ett stort och brett standardsortiment för omgående leveranser. Tillsammans med övriga 16 tillverkningsfabriker inom Lesjöforsgruppen kan vi idag erbjuda marknadens bredaste sortiment till våra kunder.

Förutom Automotive-delen har vi, tillsammans med kunder inom medicinteknik, utvecklat ett koncept där vi kan producera fjädrar med mycket höga renhetskrav.

Våra ambitioner gentemot kunder är att kunna leverera rätt produkt i rätt tid, till konkurrenskraftiga priser. Förutom vårt helägda tillverkande dotterbolag i Kina har vi sedan flera år tillbaka en etablerad samarbetspartner inom fjäder- och bandtillverkning. Denna partner är också ISO/TS certifierad för att klara de höga kundkrav som ställs för leveranser. Självklart är vi även certifierade mot Automotive ISO/TS 16949 och Miljö ISO14001.

Historik om Stece Fjädrar AB

Grundades 1946 i Stockholm av bröderna Brandfors och Sten-Erik Cederberg under namnet Bröderna Brandfors Spiralfjäderfabrik AB.

  • 1950 Köpte Sten-Erik Cederberg ut företaget och namngav företaget till AB Industrifjädrar
  • 1951 Flyttades företaget till Mönsterås, där större produktionslokaler var tillgängliga.
  • 1960 Många viktiga kunder knöts till företaget Scania, Volvo LV m.m.
  • 1971 Namnbyte till Stece AB samtidigt sålt till ASC-Barnes Group i Amerika
  • 1981 Företaget köptes ut via MBO ägandet åter i Sverige
  • 1997  Företaget blev ISO 9001 Certifierat
  • 1998  Företaget blev QS 9000  Certifierat
  • 2001  Företaget blev ISO 14000 Certifierat
  • 2006 Lesjöfors och BE-GE industri köper upp 33 % var av Stece och ISO/TS 16949 Certifieras
  • 2008 Stece fjädrar knoppas av och bildar eget helägd bolag som ägs och ingår i Lesjöforsgruppen

Ladda ner Steces Fjäderkatalog

Lesjöfors has probably the widest, deapest and sharpest knowledge in spring design calculation.

The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.